Zapytanie ofertowe na zakup , instalacje i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

 

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

 

1. Zaproszenie dp złożenia oferty cenowej

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków do realizacji zlecenia

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5. Klauzura Informacyjna RODOZapytanie ofertowe na wynajem sali restauracyjnej i catering w Radomiu

Zapytanie ofertowe_wynajem sali+catering w Radomiu

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_Status prawny Wykonawcy

Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków do realizacji zlecenia

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjnaZapytanie ofertowe na wynajem sali restauracyjnej i catering w Iłży

Zapytanie cenowe_wynajem sali+catering w Iłży

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_Status prawny Wykonawcy

Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków do realizacji zlecenia

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjnaZapytanie ofertowe na wynajem sali restauracyjnej i catering w Pionkach

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert na wynajem sali restauracyjnej w Pionkach wraz z usługą tzw. zimnego bufetu

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe_wynajem sali+catering w Pionkach

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_Status prawny Wykonawcy

Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków do realizacji zlecenia

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjnaZapytanie ofertowe na zakup 240 zestawów materiałów dydaktycznych Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Protokół z przeprowadzonego wyboru złożonych ofert

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe_materiały biurowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_Status prawny Wykonawcy

Zal nr 3_Osw o spelnianiu warunkow do realizacji zlecenia

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna_Trener USZapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w zakresie treningu umiejętności społecznychProtokół z przeprowadzonego wyboru złożonych ofert na przeprowadzenie warsztatów
w zakresie treningu umiejętności społecznych