Miesiąc

Zasiłki celowe
i okresowe

Zasiłki stałe

Świadczenia
z funduszu alimentacyjnego

Zasiłki rodzinne
i zasiłki pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne

Styczeń

24.01.2023

26.01.2023

17.01.2023

11.01.2023

07-08.01.2023

16.01.2023

17.01.2023

Luty

17.02.2023

27.02.2023

16.02.2023

10.02.2023

07-08.02.2023

17.02.2023

Marzec

17.03.2023

29.03.2023

16.03.2023

10.03.2023

07-08.03.2023

17.02.2023

Kwiecień

18.04.2023

27.04.2023

17.04.2023

07.04.2023

06-07.04.2023

19.04.2023

Maj

17.05.2023

29.05.2023

16.05.2023

12.05.2023

08-09.05.2023

19.05.2023

Czerwiec

19.06.2022

29.06.2023

16.06.2023

12.06.2023

06-07.06.2023

19.06.2023

Lipiec

18.07.2023

28.07.2023

17.07.2023

12.07.2023

06-07.07.2023

18.07.2023

Sierpień

18.08.2023

29.08.2023

17.08.2023

11.08.2023

08-09.08.2023

18.08.2023

Wrzesień

19.09.2023

29.09.2023

18.09.2023

11.09.2023

07-08.09.2023

18.09.2023

Październik

17.10.2023

30.10.2023

16.10.2023

25.10.2023

09-10.10.2023

19.10.2023

Listopad

17.11.2023

29.11.2023

16.11.2023

24.11.2023

07-08.11.2023

17.10.2023

Grudzień

19.12.2023

21.12.2023

18.12.2023

11.12.2023

07-08.12.2023

18.12.2023

           

UWAGA

Wypłaty świadczeń realizowane są po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego w związku z powyższym w/w terminy mogą ulec zmianie.