Uwaga! Istotne informacje o zmianach!Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że od dnia 26 listopada 2020r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.Pomocą żywnościową w Podprogramie 2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w tejże ustawie, tj.:

- 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2020 zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5,
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 17.00 tel. (48) 384 84 25 do 28
w celu zakwalifikowania do pomocy i wydania skierowania.