| strona główna | pobierz dokumenty | aktualności | kontakt | www.pionki.pl |
MENU

MOPS - dane ośrodka

   Statut Ośrodka
   Regulaminy
   Sprawozdania
   Schemat organizacyjny


Pomoc Społeczna

   Rejony pracy socjalnej
   Zasady przyznawania pomocy
   Rodzaje pomocy
   Współpraca
   Pytania i odpowiedzi


Świadczenia Rodzinne

   Zasiłek rodzinny
    Dodatki do zasiłku rodzinnego
    Zasiłek pielegnacyjny
    Świadczenie pielęgnacyjne
    Jednorazowe (becikowe)
    Zasiłki rodzinne w UE
    Wymagane dokumenty

   Fundusz Alimentacyjny
    Wymagane dokumenty
   Działania wobec dłużników alimenta
   Specjalny zasiłek opiekuńczy
   Terminy składania wniosków
   Sposób ustalenia dochodu


Dodatki Mieszkaniowe

   Wymagane dokumenty


Usługi Opiekuńcze


Terminarze wypłat świadczeń


Pobierz wymagane dokumenty


Kontakt


Linki
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Pionki

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych


Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny - LISTOPAD 2015 r.
 


Poniżej zamieszczamy informację o terminach wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczki alimentacyjnej. Terminarz tworzony jest alfabetycznie (po nazwisku). Świadczenia odbierać można w kasie MOPS ul. Leśna 5 w godz. 9:30 - 12:00 i 12:30 - 14:00.


Zasiłek pielęgnacyjny- wypłacany razem z Zasiłkiem stałym wypłata świadczeń nastąpi w dniu 09.11.2015r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY + ŚWIADCZENIA RODZINNE


A - J 13.11.2015r.
K - Ż 16.11.2015r.


ŚWIADCZENIA RODZINNE +ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE


A -H 17.11.2015r.
J - Ł 18.11.2015r.
M - R 19.11.2015r.
S - Ż 20.11.2015r.


TERMINARZ wypłat zasiłków z pomocy społecznej LISTOPAD 2015 r.


Zasiłki stałe i zasiłki pielęgnacyjne 09.11.2015r. poniedziałek
Prace społecznie użyteczne
DEPOZYTY z miesiąca października 2015
Dodatki mieszkaniowe
dodatki energetyczne
Zasiłki na decyzje wcześniej wydane
od A do Ł
10.11.2015r. wtorek
Zasiłki na decyzje wcześniej wydane
od M do Ż
12.11.2015r. czwartek
Zasiłki na nowe decyzje 24.11.2015r. wtorek
Zasiłki na nowe decyzje 27.11.2015r. piątek
Przelewy na konta bankowe do ostatniego dnia miesiąca.

Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych (DZ.U. 2006 r. Nr 139 poz. 992).